Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Laerskool Menlopark het ‘n puik Graad 0 sentrum waar kleuters in klein klassies die vaardighede kan bemeester wat hulle nodig het om ‘n sukses van hul skoolloopbaan te maak. Alhoewel die Gr. 0 sentrum deel van die laerskool vorm, word daar ‘n unieke program gevolg wat spesifiek ontwikkel is vir kinders van daardie ouderdom.

Klassies

Ons klassies is klein wat leer en ‘n huislike gevoel bevorder. Klasse wissel in grootte van 20 tot 24 kinders in ‘n klas. Elke juffrou het ‘n klasassistent wat haar help met voorbereiding vir lesse en praktiese take. Dit gee ons onderwyseresse kans om kwaliteit aandag aan die opvoeding van ons maters te gee.

Akademie en aktiwiteite

In Graad 0 fokus ons op drie leerareas naamlik:

 • Afrikaans Huistaal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid – wat insluit skeppende kunste, uitvoerende kunste en liggaamlike opvoeding

Ons bied ook die Mini-chess program aan wat aanvullend is tot die kurrikulum.

Ons kleuters het ‘n sangperiode een maal ‘n week by die laerskool.

Ons spog ook met ons eie Graad 0 koor.

‘n Verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite word tydens aktiwiteitsperiodes aangebied. Professionele buite-afrigters word gekontrakteer om hierdie aktwiteite aan te bied. Ons kleuters geniet dit baie!

Assessering

Assessering vind deurlopend plaas gedurende die kwartaal op ‘n informele wyse. Terugvoer word aan ouers gegee in die vorm van ‘n vorderingsverslag aan die einde van elke kwartaal. Ons het dan ook een maal ‘n kwartaal ‘n formele oueraand waar ons graag met ouers gesels oor hul Menlomaters.

Naskoolsentrum

Die graad 0 sentrum het ons eie naskoolsentrum wat apart funksioneer van die laerskool se naskoolsentrum. Dit beteken dat kleuters steeds op ons terrein bly gedurende die middae. Hier kry kleuters die geleentheid om in ‘n veilige en vriendelike omgewing vir pappa en mamma te wag. Twee bekwame onderwyseresse saam met ‘n assistent is voltyds aangestel by die naskoolsentrum.

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.