Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

GRAAD 2

Huiswerk: 12-16 April

Tema: Gesonde leefwyse

Ma

Afr:  Voltooi huiswerkboek bl. 36

Kies 5 woorde en skryf ‘n mooi sin met elkeen (7-8 woorde per sin)

Lees:  Leespret bl.18  (oefen 5 keer)

Wisk: Bl. 38 Maatjies van 14.

Di

Afr: Leespret 1 – bl. 18 + 19 begripsoefening (vol sinne)

Eng: Skryf Engelse spelwoorde en sin 3 keer uit.

(kick, kite, king, kiss, key, kitten)

She likes to fly a kite.

Wo

Speel!

Do

Afr: Bl. 37– Fred en bilharzia.

Afr: Leer jou woorde vir speltoets

Eng: Skryf Engelse spelwoorde en sin 3 keer uit.

(quickly, queen, quack, quiet, quilt, quit)

The queen quilts quietly.

Wisk:  Voltooi bl. 39 – Half en kwart

ONTHOU:

Bring Afrikaanse-tydskrifte skool toe vir Vrydag se kuns

Onthou elke Vrydag vertel ons Engelse nuus in die klas (informeel).

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.