Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

6 Vakke word aangebied soos voorgeskryf deur die Gautengse Onderwysdepartement. Alle lesmateriaal word getoets aan die hand van ‘n heelbreinkriteria.

Oorsig van vakke

Afrikaans

Afrikaans is die taal van onderrig en word as huistaal aangebied.

Leerlinge neem jaarliks aan Afrikaanse aande deel waar hulle die geleentheid kry om kreatief met die taal om te gaan.

Engels

Engels word as ‘n addisionele taal op ‘n hoë vlak aangebied.

Leerlinge neem deel aan “English Public Speaking” en die “English Speech Festival”.

Wiskunde

Leerlinge kry die geleentheid om aan die AMESA-wiskunde kompetisie deel te neem.

Ekstra klasse word gratis aangebied.

Neem deel aan die Departementele Wiskunde Olimpiade.

Natuurwetenskap en Tegnologie (vorm saam 1 vak)

Gr.4 – werkswinkels word aangebied en vind elke 2de Vrydag vanaf 13:00-14:30 plaas.

Elektroniese leer vorm ‘n integrale deel by die aanbieding van NW en Tegnologie.

Wetenskap Olimpiade.

Strukture, verwerking, stelsel en beheer / Gevallestudie / Beplanning en ontwerp / Uitstallings / Besprekings / maak van produkte

Sosiale Wetenskappe (SW)

SW bestaan uit Geografie en Geskiedenis. Albei afdelings word as aparte vakke aangebied. Dit kan deur verskillende onderwysers in dieselfde graad aangebied word. Die onderrigtyd is dieselfde vir albei vakke. Geografie en Geskiedenis se punte word apart op die leerlingverslag aangedui, maar word saam bereken om ‘n SW-punt te verkry.

Lewensvaardighede

Lewensvaardighede bestaan uit die volgende:

 • Kreatiewe Kunste: Visuele kuns en Uitvoerende kunste (Musiek, Dans en Drama).
 • Liggaamsopvoeding
 • Persoonlike en Sosiale welstand (teorie)

Inligtingstegnologie/Rekenaaropvoeding

Die skool beskik oor twee rekenaarsentrums.

Integrering met ander vakke word vanaf Graad 4 – 7 in die rekenaarsentrum gedoen.

SKRYFBEHOEFTELYSTE

2019 Gr.4 Skryfbehoeftelys

2019 Gr.5 Skryfbehoeftelys

2019 Gr.6 Skryfbehoeftelys

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.