Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

GRAAD 4

Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters, elke vak se afbakening, word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

EERSTE KWARTAAL 2021

Skoolassesseringsplan 1ste kwartaal Graad 4

AFBAKENINGS:

GR.4 GEOGRAFIE AFBAKENING: 24 MAART 2021

Plekke waar mense woon

Totaal van toets: 25 punte

Eenheid 1: Mense en plekke

Woonplekke

Bl. 8

Werk wat mense doen

Bl.9+10

Geboue en waarvoor hulle gebruik word

Bl. 11

Paaie en voetpaaie

Bl. 12

Nuwe woorde op bladsye in handboek moet geleer word.

Aktiwiteite in skrif kan vir hersiening gedoen word.

GR.4 GESKIEDENIS AFBAKENING: 25 MAART 2021

Plaaslike geskiedenis

Projek in skrif tel 15 punte.

Aktiwiteit saam projek tel 10 punte

Totaal van projek: 25 Punte

Eenheid 1: Vind uit wat in ‘n plaaslike gebied gebeur

Lees deur bl. 24-26

Nuwe woorde op bladsye in handboek moet geleer word.


WISKUNDE 12 MAART

Leer Prac bl  1 – 4 ; 47 – 52 ; 124, 125 en 161

Alles in skrif.


ENGLISH FAL LANGUAGE TEST – DEMARCATION
     17 MARCH 2021

Grade 4

 Learn the following:

 Common nouns

 Adjectives

 Alphabet, vowels, consonants, days of the week, months, numbers, dates.

Present Indefinite Tense: Time words, correct form of verb, questions. negatives.

Past Indefinite Tense: Time words, correct form of the verb, questions, negatives.

 Punctuation

 Please note that spelling counts in language tests!!

GR.4 NW Klik hier

 

WISKUNDE VRYDAG 26 MAART

 • Heelgetalle Leer Prac bl. 1-4 ; 47-52 ; 124 – 125 & 161
 • Getalsinne Prac bl. 5 Optel & Aftrek *Vertikale metode*
 • Leer Prac bl. 8-13 ; 53-59 Leer alles in skrif.

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.