Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Die Gr.1-3: Leerlinge se tuiswerk word weekliks gelaai. Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters met elke vak se afbakening word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

DERDE KWARTAAL 2019

Skoolassessering vir die 3de kwartaal Graad 4

Toetsrooster:

Datum Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7
Do. 1/8 AFR AFR AFR WISK
Do.  8/8 ENG ENG ENG EBW
Do. 15/8 NW en Teg NW en Teg NW en Teg NW
Do. 22/8 Wisk Wisk Wisk Teg
Do. 29/8 SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

 • 40 minute toetsperiodes.

         Geen toetse word in Lewensvaardigheid (teorie) en Kunste geskryf nie. In Lewensvaardigheid (teorie) word daar van gr.4-7 tydens klastyd aan projekte gewerk, waarvoor  leerlinge punte sal kry.

 • ‘n Skoolassesseringsplan, waarop alle deurlopende assesseringsaktiwiteite vir die kwartaal aangedui word, sal ook aan elke leerling verskaf word.

Belangrike datum:

 • 6-kamp: 9/9/2019 – 13/9/19

AFBAKENINGS:

NW & TEG-GR. 4

TOETSAFBAKENING:  15 Aug 2019.

Leer uit jou handboek en in jou skrif. Gebruik die memo’s om jou te help as jy leer.

 • Energie en energie-oordrag: bl.109-112, 114 -120, bl.122–126
 • Beweging en energie in sisteme: bl.128–130, bl.136 vir inoefening
 • Terminologie: no. 1 tot 9, 13, 14, 49

LEKKER LEER EN STERKTE !!!

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.