Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Die Gr.1-3: Leerlinge se tuiswerk word weekliks gelaai. Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters met elke vak se afbakening word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

EERSTE KWARTAAL 2020

Skoolassesseringsplan 1ste Kwartaal Graad 5

TOETSROOSTER GR 4-7                     

Datum

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

Do 30/1

AFRIKAANS
(Taal)

Do 6/2

ENGELS

(Comp)

ENGELS

(Comp)

ENGELS

(Comp)

ENGELS

(Comp)

Do 13/2

AFRIKAANS

(Begrips)

AFRIKAANS

(Begrips)

AFRIKAANS

(Begrips)

TEGNOLOGIE

Do 20/2

NW en TEG

WISKUNDE

NW en TEG

EBW

Do 27/2

WISKUNDE

SW (Geo/Gesk)

WISKUNDE

WISKUNDE

Do 5/3

SW (Geo/Gesk)

NW en Teg

SW (Geo/Gesk)

SW (Geo/Gesk)

Di 10/3

NW

 • 40 minute toetsperiodes
 • Geen toetse word in Lewensvaardigheid (teorie) en Kunste geskryf nie
 • 10/3/2020 Alle deurlopende assessering afgehandel

WERKSAFBAKENINGS

Afrikaans gr. 5: Taal                               _____ Februarie 2020

Assesseringstaak 1 Aktiwiteit 2 

 1. Lettergrepe/ Klankgrepe KB, KP bl.16
 2. Vokaalgroepe KB, KP bl.12
 3. Afkortings KB
 4. Tydsvorme: Teenwoordige, verlede en toekomende tyd. KB, HB bl.12
 5. Ontkenning KB, HB bl.10
 6. Sinsoorte: Vraag-, uitroep-, bevel- en stelsin HB bl. 10, KP bl. 70
 7. Alfabetiese volgorde, Eiename, Meervoud, Verkleining, Sinonieme, Antonieme, Basisvorm van ‘n woord. (Hersiening gr.4)

KB: Klasboek

KP: Kominpas

 

WISKUNDE

Graad 5

Kwartaaltoets

20 Februarie 2020

/50

Telgetalle              Prac bl 1 – 3

Getalsinne            Prac bl 4 – 7

Optel en Afrek      Prac bl 8 – 11

Vermenigvuldiging en deling     Prac bl 12 – 15

Onthou om alles in jou skrif ook deur te gaan!

Lekker leer!

 

Kwartaaltoets: Geografie Gr.5                                               27 Februarie 2020

Kaartvaardighede

Bl. 8, 9, 10

Afrika ons vasteland

Bl. 11, 12, 13,14

Nuwe woorde moet geleer word.

Aktiwiteite in skrif kan vir hersiening gedoen word.

 

Kwartaaltoets: Geskiedenis Gr.5                                          27 Februarie 2020

Vind uit oor jagter-versamelaars en veewagters

Bl. 24, 25, 26 en 27

San-jagter-versamelaars in die laat Steentydperk

Bl. 28, 29, 30, 31

Bladsye in skrif oor: San het uit die omgewing geleer, die pyl en boog, rotskuns.

Nuwe woorde moet geleer word.

Aktiwiteite in skrif kan vir hersiening gedoen word.

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.