Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

GRAAD 5

Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters, elke vak se afbakening, word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

TWEEDE KWARTAAL 2021

Skoolassesseringsplan 2de kwartaal Graad

AFBAKENINGS:

AFRIKAANS
Werksafbakening: Taal in Konteks Kwartaal 2

 1. Ontkenning 22 Februarie
 2. Skryftekens 24 Februarie
 3. Tydsvorme 24 Februarie, 13/14 April
 4. Ss., afleiding, voor-en agtervoegsels 3 Maart
 5. Meervoud en Verkleining 4 Maart, 6 April
 6. Woordsoorte 11 Maart, 15 Maart (al die woordsoorte)
 7. Bywoordelike- en byvoeglike bepalings (enkelvoudige sinne) 11 Maart, 20 April
 8. Idiome 24 Maart (net Akt. 3.5 bl. 33, Akt. 6.9 bl. 76 se idiome)
 9. Homonieme/ Homofone

GESKIEDENIS 14 JUNIE 2021

WERK WAT GELEER MOET WORD

DATUM

AFGEHANDEL

NUWE WOORDE

BL. 28, 29, 31, 54, 55, 57, 58 EN 59

24 Mei

 

Leer die Suid-Afrikaanse landswapen  in die skrif. Jy moet weet wat die betekenis van elke simbool is.

26 Mei

 

Lewe van die San-jagters Bl. 28, 28 en 30.

Rotskuns Bl. 31 in die handboek.

Rotskuns. Afgerol in die skrif

Opsomming bl. 35

27 Mei

 

Khoi-Khoi – Bl. 33 en 34

28  Mei

 

Eerste Boere in Suid-Afrika Bl. 54 – 64

Aktiwiteit oor Nedersetting en Landbou in die skrif

Siening oor grond in die skrif.

31 Mei

 

Opsomming op bl. 65 handboek

Aktiwiteit 2 (Bl. 57). No 2. Hierdie tabel is belangrik dit is ‘’n opsomming oor San, Khoi-Khoi en Afrika Boere

2 Junie

 

LEER AL DIE WERK VIR TOETS

11 + 12 JUNIE

 

GEOGRAFIE 24 JUNIE 2021

WERK WAT GELEER MOET WORD

DATUM

AFGEHANDEL

Nuwe woorde: bl. 38, 41, 44, 45

4 Junie

 

Lees deur die Beelde van Afrika in die handboek

Bl. 19 en 20.

Bestudeer die Beelde van Afrika op die afgerolde aantekeninge in die skrif. Jy moet weet hoe die beeld lyk.

Kyk na jou opsomming, gaan deur en maak seker jy sal die plek kan identifiseer. Jy hoef nie elke feit te leer nie.

7 Junie

 

Suid-Afrika van Bo:

 

 

Lees bl. 38 en 39 in die handboek.

Bestudeer die skets op bl. 38 en maak seker jy kan die byskrifte bysit.

Gaan die aktiwiteit deur in verband met Suid-Afrika van bo.

9 Junie

 

Fisiese kenmerke– (Bl. 41 tot 43 in die Handboek)

10 + 11

 Junie

 

Lees deur al die werk op bl. 41 en 41.

Maak seker dat jy weet wat ‘’n rivier, vallei, waterval en meer is.

Ken woorde soos Kape en baaie.

NB:  Fisiese kenmerke van provisies (Bl. 42 en 43) is belangrik.

Gaan deur jou opsommings (Tabelle) wat jy gemaak het in jou skrif.

 

 

Plekname:

 

 

Bl. 43 – lees deur. Gaan ook deur die aantekeninge in jou skrif.

14 Junie

 

Riviersisteme:  Bl. 44 – 46 Leer die werk uit jou skrif.

Leer ook die aktiwiteite oor riviere in jou skrif.

Opsomming b. 51

17 Junie

 

LEER AL DIE WERK VIR DIE TOETS

22 + 23 JUNIE

 

 

Language

30/3= 10 marks

Theme 1

 • Present and past indefinite tenses
 • Irregular verbs
 • Nouns
 • Pronouns – personal, possessive and reflexive
 • Punctuation
 • a / an / the

Theme 2

 • Modals – can, may, must/have to

Theme 3

 • Adjectives
 • Apostrophe

Theme 4

 • Future indefinite tense
 • Figures of speech – simile, personification, alliteration, onomatopoeia

Theme 5

 • Conjunctions
 • Countable and uncountable nouns
 • Compound nouns

Theme 6

 • Questions with what, when, who, how etc.
 • Singular and plural nouns
 • Collocations

Theme 7

 • Verbs
 • Prepositions

Theme 8

 • Modals – should
 • Synonyms
 • Quoting and the use of inverted commas

 

WISKUNDE

Kwartaaltoets

18 Junie 2021

Afbakening

 1. Vermenigvuldiging

        Prac bl 16-23

        Prac bl 82-89

       Prac bl 149-153

 1. Deling- leer asb langdeel

         Prac bl 100-107

        Prac bl 175-178

 1. Patrone

         Prac bl 12-15

        Prac bl 94-96

       Prac bl 145-149

       Prac 190-192

Onthou om alles in jou skrif deur te gaan en leer jou tafels.

Lekker leer!

 

NW EN TEGNOLOGIE

Kwartaaltoets –  Afbakening

21 Junie 2021

Kwartaal 2

Onderwerp 6 – Metale en nie-metale

Eenheid 1 – Eienskappe van metale (Bl. 62 – 67) Eenheid 2 – Eienskappe van nie-metale (Bl. 68 –  72)

Onderwerp 7 – Gebruike van metale

Eenheid 1 –  Ander eienskappe van metale (Bl.74 – 79) Eenheid 2 – Gebruike van metale (Bl. 80 – 84)

Onderwerp 8 – Die verwerking van materiale

Eenheid 1 – Kombineer materiale (Bl. 86 – 94)

NB! Doen die hersieningsaktiwiteite na elke hoofstuk om te sien of jy die werk ken!

Sterkte en lekker leer!!!!

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.