Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Die Gr.1-3: Leerlinge se tuiswerk word weekliks gelaai. Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters met elke vak se afbakening word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

DERDE KWARTAAL 2019

Skoolassessering vir die 3de kwartaal Graad 5

Toetsrooster:

Datum Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7
Do. 1/8 AFR AFR AFR WISK
Do.  8/8 ENG ENG ENG EBW
Do. 15/8 NW en Teg NW en Teg NW en Teg NW
Do. 22/8 Wisk Wisk Wisk Teg
Do. 29/8 SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

 • 40 minute toetsperiodes.

         Geen toetse word in Lewensvaardigheid (teorie) en Kunste geskryf nie. In Lewensvaardigheid (teorie) word daar van gr.4-7 tydens klastyd aan projekte gewerk, waarvoor  leerlinge punte sal kry.

 • ‘n Skoolassesseringsplan, waarop alle deurlopende assesseringsaktiwiteite vir die kwartaal aangedui word, sal ook aan elke leerling verskaf word.

Belangrike datum:

 • 6-kamp: 9/9/2019 – 13/9/19

AFBAKENINGS:

NW EN TEG AFBAKENING – GRAAD 5

Kwartaaltoets –   15 Augusus 2019

Onderwerp 10 – Gebergde energie in brandstowwe

Eenheid 1: Brandstowwe bl. 112 – 117

Eenheid 2: Verbranding van brandstowwe bl. 118 & 119

Eenheid 3: Veiligheid met vuur bl. 124 – 126

Onderwerp 11 – Energie en elektrisiteit

Eenheid 1: Selle en batterye bl. 128- 131

Eenheid 2: Hoofstroomelektrisiteit bl. 132 – 137

Eenheid 3: Veiligheid met elektrisiteit bl. 138 – 140

Onderwerp 12 – Energie en beweging

Eenheid 1: Gebergde energie bl. 142 – 148

NB! Leer al die hersieningsaktiwiteite na elke hoofstuk! Sterkte en lekker leer

AFRIKAANS

Taaltoets                                                                   

Let wel: Taal in konteks (Vrae kom uit ‘n leesstuk). Toepassing van teorie (leerwerk) word getoets. (m.a.w. antwoorde nie almal in Skrif nie).

 1. Meervoude/Verkleining
 2. Deelwoorde
 3. Indirekte rede/ Direkte rede
 4. Telwoorde
 5. OW G VW
 6. Woordsoorte
 7. Voegwoorde
 8. Versamelname (uit teks)

Sosiale Wetenskappe Afbakening

Graad 5

Datum: 29 Augustus 2019

Geografie:

Eenheid 1 : Weer

 • Elemente van weer bl. 68
 • Meet temperatuur en reën bl. 69
 • Meet windrigting bl. 70
 • Weerkaarte in die media bl. 71-72
 • Hoe die weer die daaglikse lewens van mense beïnvloed bl. 72

Eenheid 4: Klimaat

 • Die verskil tussen weer en klimaat bl. 76

Werkboek:

(Ekstra inligting of werkkaarte wat ingeplak is in werkboek moet ook geleer word.)

Sosiale Wetenskappe Afbakening

Graad 5

Datum: 29 Augustus 2019

Geskiedenis:

Eenheid 1 : Die Nylrivier en hoe dit nedersetting beïnvloed het bl. 85

Eenheid 2: Lewenswyse in Oud-Egipte

 • Gelowe en Godsdiens bl. 87
 • Farao’s bl. 87
 • Sfinkse, piramides en tempels bl. 88-89
 • Hiërogliewe bl. 89
 • Medisyne en geneeshere bl. 91

Eenheid 3: Die grafkelder van Toetankamen bl. 92-93

Werkboek:

(Ekstra inligting van Toetankamen of werkkaarte wat ingeplak is in werkboek moet ook geleer word.)

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.