Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

8 Vakke word aangebied soos voorgeskryf deur die Gautengse Onderwysdepartement. Alle lesmateriaal word getoets aan die hand van heelbreinkriteria.

Oorsig van vakke

Afrikaans

Afrikaans is die taal van onderrig en word as huistaal aangebied.
Leerlinge neem jaarliks aan Afrikaanse aande deel waar hulle die geleentheid kry om kreatief met die taal om te gaan.

Engels

Engels word as ‘n addisionele taal op ‘n hoë vlak aangebied.
Leerlinge neem deel aan “English Public Speaking” en die “English Speech Festival”.

Wiskunde

Leerlinge kry die geleentheid om aan die AMESA wiskunde kompetisie deel te neem.
Ekstra klasse word gratis aangebied.
Neem deel aan die Departementele Wiskunde Olimpiade.

Natuurwetenskap (NW)

Sterk funksionerende wetenskapklub bestaan. Uitstappies, werkswinkels en sprekers word gereël. Die einddoel is om leerlinge te verryk.
Leerlinge neem jaarliks met groot sukses aan die Wetenskap Ekspo deel.
Elektroniese leer vorm ‘n integrale deel by die aanbieding van NW
Wetenskap Olimpiade

Sosiale Wetenskappe (SW)

Die vak bestaan uit Geografie en Geskiedenis. Dit word deur een onderwyser aangebied. Slegs een punt vir SW sal op die leerlingverslag verskyn.

Tegnologie

Strukture, verwerking, stelsel en beheer, Gevallestudie, Beplanning en ontwerp, Uitstallings, Besprekings
Maak van produkte.

Lewensoriëntering

Kuns en Kultuur (Visuele kuns en Musiek)
Liggaamsopvoeding
Lewensoriëntering (teorie)

Inligtingstegnologie/Rekenaaropvoeding

Die skool beskik oor twee rekenaarsentrums.
Integrering met ander vakke word in die rekenaarsentrum gedoen.

SKRYFBEHOEFTELYS

2019 Gr.7 Skryfbehoeftelys

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.