Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

GRAAD 7

Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters, elke vak se afbakening, word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

EERSTE KWARTAAL 2021

Skoolassesseringsplan 1ste kwartaal Graad 7

AFBAKENINGS

LANGUAGE TEST: FRIDAY 19 MARCH 2021

 • Tenses (present, past + future indefinite / present + past continuous / present + past perfect)
 • Questions and negatives
 • Parts of speech – nouns, adjectives, verbs, adverbs, pronouns, prepositions
 • Subject, verb, object
 • Punctuation – comma
 • Conjunctions

 

GR.7 AFRIKAANS AFBAKENING 15 MAART

 

WISKUNDE GRAAD 7

 Vrydag 26 Maart 2021

Inhoud: Prac bladsy Bl 1 – 14 en Survival reeks Bl.1 – 35

Heelgetalle

Veelvoude

Faktore

Priemgetalle

Faktorisering

GGF (grootste gemene faktor)

KGV (kleinste gemene veelvoud)

Verhoudings

Koers

Eksponente

Lekker leer!

 

S.W – GR. 7

KWARTAAL 1: TOETSAFBAKENING

WOENSDAG 24 MAART 2021

Afdeling 1: Geografie – Kaartwerk

 Eenheid 1 –  Plaaslike kaarte en straatkaarte

 • 8 – 10

 Eenheid 2 – Sketskaarte en verduideliking van roetes

 • 11 – 13

 Eenheid 4 – Afstand en skaal                                                                 

 • 16 – 18

NB! Kompasrigting en grade (PAPIER IN JOU SKRIF)

Afdeling 2: Geskiedenis – Die koninkryk van Mali en die stad Timboektoe.

 Eenheid 1 – Handel oor die Sahara-woestyn

 • 26 – 28

 Eenheid 2 – Die koninkryk van Mali

 • 29 – 32

NB! Bestudeer alle skriftelike aktiwiteite en klasoefeninge.

 

GRAAD 7: EBW                                                              TOTAAL: 50

AFBAKENING: KWARTAALTOETS

DATUM: WOENSDAG 17 MAART 2021

Kwartaal 1:

Onderwerp 1 – Die geskiedenis van geld (eenheid 1 – 3)

 • Bl. 2 – 11

Onderwerp 2 – Behoeftes en begeertes (eenheid 1 – 3)

 • Bl.  14 – 22

Onderwerp 3 – Goedere en dienste (eenheid 1, 2, 4 en 5)

 • 25 – 27 en 30 – 33 

NB!  Alle relevante aktiwiteite in jou skrif moet nagesien word en weer gedoen word vir oefening ter voorbereiding vir jou kwartaaltoets.

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.