Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Die Gr.1-3: Leerlinge se tuiswerk word weekliks gelaai. Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters met elke vak se afbakening word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

SLAAGVEREISTES

GR 4-6

 • Onderstaande vereistes geld vir Gr. 4-6 en sal vanaf die eerste kwartaal se rapportpunt in aanmerking geneem word om moontlike druipelinge te identifiseer.50% in AFR (Huistaal), 40% in ENG (First additional language), 40% in WISKUNDE, 40% in nog 2 van die ander vakke, mag 1 vak druip.
 • Leerlinge kan steeds a.g.v. ouderdom oorgeplaas word na ‘n vlg. graad.
 • Leerlinge mag nie langer as 4 jaar in ‘n fase wees nie, moet oorgeplaas word.

GR 7

 • Onderstaande vereistes geld vir Gr. 7 en sal vanaf die eerste kwartaal se rapportpunt in aanmerking geneem word om moontlike druipelinge te identifiseer.50% in AFR (Huistaal), 40% in ENG (First additional language), 40% in WISKUNDE, 40% in nog 3 van die ander vakke, 30% in 2 ander vakke.
 • Leerlinge kan steeds a.g.v. ouderdom oorgeplaas word na ‘n vlg. graad.
 • Leerlinge mag nie langer as 4 jaar in ‘n fase wees nie, moet oorgeplaas word.

DERDE KWARTAAL 2019

Skoolassessering vir die 3de kwartaal Graad 7

Toetsrooster:

Datum

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

Do. 1/8

AFR

AFR

AFR

WISK

Do.  8/8

ENG

ENG

ENG

EBW

Do. 15/8

NW en Teg

NW en Teg

NW en Teg

NW

Do. 22/8

Wisk

Wisk

Wisk

Teg

Do. 29/8

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

 • 40 minute toetsperiodes.

         Geen toetse word in Lewensvaardigheid (teorie) en Kunste geskryf nie. In Lewensvaardigheid (teorie) word daar van gr.4-7 tydens klastyd aan projekte gewerk, waarvoor  leerlinge punte sal kry.

 • ‘n Skoolassesseringsplan, waarop alle deurlopende assesseringsaktiwiteite vir die kwartaal aangedui word, sal ook aan elke leerling verskaf word.

Belangrike datum:

 • 6-kamp: 9/9/2019 – 13/9/19

AFBAKENINGS:

WISKUNDE 

KWARTAALTOETS

1 AUGUSTUS 2019

Survival bl. 131 – 170

 1. Funksies en verwantskappe
  • Vloeidiagramme en voltooi die getalrye
  • tabelle en reëls
  • Verwantskappe en ontbrekende waardes
  • Verwantskappe en reël
 1. Oppervlakte en Volume
  • Bereken die oppervlakte van verskillend figure
  • Bereken die buite-oppervlakte van 3D figure
  • Bereken die volume van sekere figure en die omskakeling van die volume na liter, mililiter of kilo-liter.
  • Teken van nette
  • Benoem figure van verskillende nette
 1. Numeriese en meetkundige patrone1
 2. Algebraïese uitdrukkings
 3. Algebraïese vergelykings

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.