Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Die Gr.1-3: Leerlinge se tuiswerk word weekliks gelaai. Die Gr.4-7: Die toets-en eksamenroosters met elke vak se afbakening word ‘n week voor die toetsdag gelaai.

DERDE KWARTAAL 2019

Skoolassessering vir die 3de kwartaal Graad 7

Toetsrooster:

Datum

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

Do. 1/8

AFR

AFR

AFR

WISK

Do.  8/8

ENG

ENG

ENG

EBW

Do. 15/8

NW en Teg

NW en Teg

NW en Teg

NW

Do. 22/8

Wisk

Wisk

Wisk

Teg

Do. 29/8

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

SW

(Geo+Gesk)

 • 40 minute toetsperiodes.

         Geen toetse word in Lewensvaardigheid (teorie) en Kunste geskryf nie. In Lewensvaardigheid (teorie) word daar van gr.4-7 tydens klastyd aan projekte gewerk, waarvoor  leerlinge punte sal kry.

 • ‘n Skoolassesseringsplan, waarop alle deurlopende assesseringsaktiwiteite vir die kwartaal aangedui word, sal ook aan elke leerling verskaf word.

Belangrike datum:

 • 6-kamp: 9/9/2019 – 13/9/19

AFBAKENINGS:

TEGNOLOGIE – GRAAD 7

Kwartaal Toets Afbakening22 Augustus 2019

Hoofstuk 6: Magnetisme en magnete

 • Eenheid 1 – Magnetisme (Bl. 114– 120)

Hoofstuk 7: Die herwinning van materiale

 • Eenheid 1 – Die impak van en vooroordeel in tegnologie (Bl. 122 & 123)
 • Eenheid 2 – Begin ‘n herwinningskema by jou skool (Bl. 124 -126)

Hoofstuk 8: Elektriese stelsels en beheer

 • Eenheid 1 – Eenvoudige elektriese stroombane (Bl. 128 – 131)
 • Eenheid 2 – ‘n Eenvoudige elektromagneet (Bl. 132 – 134)

Hoofstuk 9: Krukke en katrolle

 • Eenheid 1 – Meganismes (Bl. 136 & 137)

NB! Leer ook alles in jou skrif!!!! Onthou om die opsomming na elke hoofstuk ook deur te gaan.

WISKUNDE 

KWARTAALTOETS

1 AUGUSTUS 2019

Survival bl. 131 – 170

 1. Funksies en verwantskappe
  • Vloeidiagramme en voltooi die getalrye
  • tabelle en reëls
  • Verwantskappe en ontbrekende waardes
  • Verwantskappe en reël
 1. Oppervlakte en Volume
  • Bereken die oppervlakte van verskillend figure
  • Bereken die buite-oppervlakte van 3D figure
  • Bereken die volume van sekere figure en die omskakeling van die volume na liter, mililiter of kilo-liter.
  • Teken van nette
  • Benoem figure van verskillende nette
 1. Numeriese en meetkundige patrone1
 2. Algebraïese uitdrukkings
 3. Algebraïese vergelykings

NW. TOETS 15 AUGUSTUS 2019

HANDLEIDING:

TWEEDE KWARTAAL:

     Bl. 24 – 30 Die periodieke tabel.

 • Periodieke tabel (eerste 20 elemente).
 • Ken die posisie van die metaalgroepe op die periodieke tabel.
 • Julle sal ‘n periodieke tabel ontvang saam met die vraestel om inligting af te lees.

DERDE KWARTAAL:

      Bl. 1 – 23.

 • Gebruik ook jou skrif om te kyk of jou antwoorde korrek is.
 • Leer konsepkaarte.

SW: GRAAD 7

AFBAKENING: TOETS DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019

GEOGRAFIE:  BEVOLKINGSGROEI-EN VERANDERING

Module 5

Eenheid 1: Bevolkingskonsepte                                                         Bl. 82 – 85

Eenheid 2: Faktore wat geboorte – en sterftesyfer beïnvloed      Bl. 86 – 90

Eenheid 3: Die wêreld se bevolkingsgroei                                      Bl. 91 – 96

GESKIEDENIS: KOLONISASIE VAN DIE KAAP IN DIE 17DE EN 18DE EEU

Module 6

Eenheid 2: Nederlandse nedersetting                                                Bl. 104 – 117

Papiere in skrif: NB!!!!

EBW: GRAAD 7 KWARTAAL 3:  TOETS-AFBAKENING DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019

ONDER- WERP

TEMA

BLADSY

8

Die entrepreneur:

·         Eenheid 1 – Die entrepreneur

·         Eenheid 2 – Eienskappe en

                      vaardighede

·         Eenheid 3 – Entrepreneur-

                      funksie

91 – 98

9

Begin ‘n besigheid:

·         Eenheid 1 – Behoeftes en

                      Begeertes

·         Eenheid 2 – Herwonne

                      materiaal

·         Eenheid 3 – SWOT-

                      Ontleding/Analise

(Papiere in skrif)

·         Eenheid 4 – Doelwitte

(Papiere in skrif)

·         Eenheid 5 – Reklame

·         Eenheid 6 – Begroting

101 – 109

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.