Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

GR 4-6

 • Onderstaande vereistes geld vir Gr. 4-6 en sal vanaf die eerste kwartaal se rapportpunt in aanmerking geneem word om moontlike druipelinge te identifiseer.50% in AFR (Huistaal), 40% in ENG (First additional language), 40% in WISKUNDE, 40% in nog 2 van die ander vakke, mag 1 vak druip.
 • Leerlinge kan steeds a.g.v. ouderdom oorgeplaas word na ‘n vlg. graad.
 • Leerlinge mag nie langer as 4 jaar in ‘n fase wees nie, moet oorgeplaas word.

GR 7

 • Onderstaande vereistes geld vir Gr. 7 en sal vanaf die eerste kwartaal se rapportpunt in aanmerking geneem word om moontlike druipelinge te identifiseer.50% in AFR (Huistaal), 40% in ENG (First additional language), 40% in WISKUNDE, 40% in nog 3 van die ander vakke, 30% in 2 ander vakke.
 • Leerlinge kan steeds a.g.v. ouderdom oorgeplaas word na ‘n vlg. graad.
 • Leerlinge mag nie langer as 4 jaar in ‘n fase wees nie, moet oorgeplaas word.

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.