Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Beleide en prosedures is noodsaaklik om enige organisasie effektief te bestuur. Laerskool Menlopark het ‘n verskeidenheid van beleide soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys asook addisionele beleide wat die bestuur en werking van die skool vergemaklik.

Beleide is beskikbaar aan ouers vir hul inligting. Doen asseblief navraag by die skoolkantoor in hierdie verband.

Hier volg van die skool se beleide:

Skoolklerebeleid

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.