Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Dit is ‘n aktiwiteit wat jaarliks in die vierde kwartaal plaasvind – gewoonlik in Oktober. Hierdie kunsuitstalling skep ‘n platform, wat aan leerlinge die geleentheid bied om kunswerk in Beeldende Kunste en Visuele Kunste aan te bied. Van graad 1 tot 7 bied hul spogwerk met groot entoesiasme aan.

Die proses is as volg:

 1. Die klasonderwyser vanaf gr. 1 – 3 identifiseer die werk van talentvolle leerlinge.
 2. Vanaf graad 4 – 7 beoordeel die vakonderwyser die kunswerke.

Tydens die finale beoordeling maak ons ook gebruik van ‘n bekwame beoordelaar van buite, wat die finale beoordeling per graad behartig. Die beoordelaar se beslissing is finaal. Die wenners per graad word tydens hierdie geleentheid aangewys.

Hierdie kunsuitstalling is voorwaar een van die spoggeleenthede van Laerskool Menlopark.

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.