Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • Leerders word vanaf graad 1 blootgestel aan die vaardigheid om te redeneer.
 • Nuusperiodes in die grondslagfase is bekend vir terugrapporteer, dink en redeneer.
 • Leerders kry die geleentheid om tydens saalperiodes oor skoolaktiwiteite terug te rapporteer.
 • Redenaarswerksessies word intern vir leerders en ouers aangebied, waarna redenaarsuitdunne plaasvind.
 • Gemsbokkie-aand is die spesiale geleentheid waar leerders in graadverband hul redevoering op kompetisiebasis doen.
 • Super 12–deelname en Radikale Redenaars bied verdere geleentheid tot deelname.
 • Leerders kan vorder tot ATKV-deelname en interskole kompetisies. Redevoering vind ook in Engels plaas. Graad 6- en 7-leerders kry die geleentheid om aan die Abe Bailey-tweetaligheidskompetisie deel te neem.

Vir verdere inligting kontak Me. Karen Smith 

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.