Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Redenaars

 • Leerders word vanaf graad 1 blootgestel aan die vaardigheid om te redeneer.
 • Nuusperiodes in die grondslagfase is bekend vir terugrapporteer, dink en redeneer.
 • Leerders kry die geleentheid om tydens saalperiodes oor skoolaktiwiteite terug te rapporteer.
 • Redenaarswerksessies word intern vir leerders en ouers aangebied, waarna redenaarsuitdunne plaasvind.
 • Gemsbokkie-aand is die spesiale geleentheid waar leerders in graadverband hul redevoering op kompetisiebasis doen.
 • Super 12–deelname en Radikale Redenaars bied verdere geleentheid tot deelname.
 • Leerders kan vorder tot ATKV-deelname en interskole kompetisies. Redevoering vind ook in Engels plaas. Graad 6- en 7-leerders kry die geleentheid om aan die Abe Bailey-tweetaligheidskompetisie deel te neem.

Inligting rakende redenaars vir 2021:

Aangesien geen kompetisies met toeskouers op hierdie vlak van inperking toelaatbaar is nie, is alle formele kompetisies afgestel tot verdere kennisgewing.

Ons by Laerskool Menlopark, het dit goed gedink om wel ‘n interne redenaars kompetisie in die plek van die Gemsbokkie-aand te hou. Hierdie redenaars se uitdunne het reeds in Desember 2020 plaasgevind.

Wanneer vind die Kompetisie plaas: 10 Maart, 14:30 in die Saal. Meer inligting hieroor sal met die betrokke redenaars en hulle ouers gekommunikeer word. Onthou alle COVID- regulasies sal gevolg word.

Redenaarsoefening: sal plaasvind op Maandae en Woensdae vanaf 13:45. Reël asseblief met  jou afrigter.

Graad 1 – 3: Juffrou Imke Visser

Graad 4 – 5: Juffrou Izelke Potgieter

Graad 6 – 7 & Spanredenaars: Juffrou Karen Smith

Die English Public Speaking (gr. 4 – 7) sal ook voortgaan, maar ons skuif dit aan na die tweede kwartaal. Temas bly dieselfde as in 2020 en sal soos die Afrikaanse-redenaars, intern geskied. Leerders sal eersdaags in die Engelse departement briewe ontvang.

Opsionele Kompetisies soos OppieTong Af Redenaars, Kans!vatter en Radikale redenaars se inligting sal gekommunikeer word sodra nuwe inligting beskikbaar is.

REDENAARSDEELNAME MENLOPARK

Vir verdere inligting kontak Me. Karen Smith

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.