Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Dit is vir ons belangrik dat elke Menlo-maat sy/haar volle potensiaal op akademiese gebied sal ontwikkel en gebruik. Om te verseker dat al ons Menlo-maats hul vlerke wyd kan sprei, word die volgende leerlingondersteuning gebied:

 • Leerders ontvang algemene ondersteuning deur middel van heronderrig en remediërende onderwys (RO).
 • Leerders met meer spesifieke struikelblokke/agterstande word ondersteun deur die aanbieding van:
  • Studiemetodekursusse
  • Oorbruggingsklasse
  • Eksamenhulp
 • Ondersteunende leessentrum

Ons skool bied professionele terapeutiese dienste aan waarvan die kostes van die mediesefondse verhaalbaar is:

Arbeidsterapeute:

Dalene Joubert

Maréza Muller

082 920 4142

084 674 7312

bybydevelopmentnews@gmail.com

marezamuller@gmail.com

Spraak- en taalterapeut:

Coralié Vermaak

082 411 0166

spraaktaalterapie@gmail.com

Opvoedkundige sielkundige:

Almarié Jacobs

082 468 5611

almarie@anys.co.za

Die skoolondersteuningspan (SOS) funksioneer vanuit ‘n aanmeldingsisteem en behaal groot sukses in samewerking met die terapeute van die skool.

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.