Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Lekkerbly Naskoolsentrum bied die volgende:

 • ‘n Vriendelike en veilige milieu waar kinders in alle opsigte kan groei,
 • Mense wat omgee,
 • Hulp met die voltooiing van tuiswerk,
 • Toegang tot die skool se media- en rekenaarsentrum, dit help die ouers en spaat tyd en moeite om laataand nog op die rekenaar besig te wees met navorsing vir tuiswerk,
 • ‘n Bekostigbare snoepwinkel,
 • Siekekamergeriewe,
 • Vakansie-naskool,
 • Dag-tot-dag diens vir noodgevalle,
 • Interaksie met maats,
 • Heerlike middagetes.

Afhaalreëlings:

Ouers moet asseblief u kind self by die Naskoolsentrum kom afhaal. Indien u ander reëlings tref met vervoer vir die middag, moet  die naskoolpersoneel asb. skriftelik (of ten minste per sms) in kennis gestel word. Indien u kind afwesig is of om ‘n ander rede nie die naskool bywoon die middag nie, moet die naskool in kennis gestel word.

Die naskool sluit om 17:30. Indien daar ‘n krisis opduik, skakel ons asseblief by 073 035 3595. Sou dit ‘n gereelde probleem wees, moet ons ongelukkig ‘n boete van R10 per 10 minute hef.

Kontakpersoon:

Irma Pauw
Selfoonnommer: 073 035 3595 / 083 302 1581

NASKOOLFOOIE VIR 2019

Lekkerbly Naskool is vir Graad 1 tot 7 leerlinge op die skoolterrein is uitgekontrakteer en word deur Irma Pauw bestuur.

Registrasiegeld van R360 is betaalbaar met inskrywing en vorm nie deel van die naskoolfooie nie. Inskrywingsvorms en verdere inligting is by Irma Pauw beskikbaar.       

Maandelikse fooie : R1120 pm per leerling oor 11 maande vanaf 1 Jan tot 1 Nov 2019.

Die naskoolfooie is vooruit, voor of op die 7de van elke maand, betaalbaar.                    

Bankbesonderhede :

I Pauw

ABSA

Tjekrekening 2310610359

Takkode 632005

Verwysingsnommer – Leerling se naam, van en graad

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.